Visie-Missie

VISION 

HOE 

Bij FIRE willen wij uitdragen dat diversiteit in het beleven van geloof oke is, jij mag zijn wie je bent! 

Wij geven ruimte aan de verschillende manieren waarop je kan geloven. Wie je ook bent, hoe je ook gelooft.  

 

 

MISSION  

WAT 

Onze missie is een veilige plek te bieden voor jong- en oud om God te ontmoeten.  

Wij aanbidden, doe je met ons mee?  

 

 

VISION & MISSION  

Onze visie is als FIRE is, dat wij willen uidragen dat diversiteit in het beleven van geloof oke is.  

Wij willen een veilige plek bieden en de ruimte geven voor jong- en oud om op verschillende manieren  te geloven.  

In 2 korinthe 3:17 staat dat: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.  

In die vrijheid willen wij graag God aanbidden, doe je met ons mee?